Leerkrachten, evenals stagiairs of studenten uit onderwijsrichtingen, kunnen pakketten met bibliotheekmaterialen ontlenen voor gebruik in de klas. Hiervoor dient de  onderwijskaart of onderwijspas die je gratis kan ontvangen.

Volgende afspraken gelden:

  • De onderwijspas is een aparte gratis bibliotheekpas op naam van de leerkracht, de school en de klas. De leerkracht vult aan de balie van de bib het aanvraagformulier in en ondertekent dit.
  • Deze onderwijskaart is gekoppeld aan de persoonsgegevens van de aanvrager.
  • Bij het ontlenen van materialen ontvangt de leerkracht (of stagiair) een ticket met naam, verkorte titel- en auteursgegevens van de ontleende werken en de datum waarop de werken dienen teruggebracht te worden.
  • Alle materialen dienen verplicht ingeleverd te worden bij het verstrijken van de uitleentermijn van 6 weken, maar verlenging van de uitleentermijn is 1 keer mogelijk. Dit doe je bij voorkeur via Mijn Bibliotheek, eventueel telefonisch, per mail of aan de balie.
  • Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt maningsgeld aangerekend.
  • Bij verandering van school/werk breng je de bibliotheek op de hoogte.
  • Alle ontleende materialen lever je eind juni in. Tijdens de grote vakantie kan je de onderwijskaart niet gebruiken tussen 1 juli en 16 augustus.