De Menenaar is tevreden over zijn bibliotheek

Vorig jaar nam Bibliotheek Menen, net zoals in 2004, deel aan het grote gebruikersonderzoek van de Vlaamse bibliotheken. Het doel van dit onderzoek is de behoeften, ervaringen en waardering van de bibliotheekbezoeker voor het aanbod en de dienstverlening beter te leren kennen.

 

In de Meense bibliotheek namen 417 mensen deel aan het onderzoek. 97% van hen is lid van de bibliotheek, de overige 3% maakt gebruik van de bibliotheek,  maar leent geen materialen.

Voor de overgrote meerderheid van de bezoekers is het lenen van materialen de belangrijkste reden voor een bibliotheekbezoek. Quasi iedere bezoeker ontleent boeken, wat geen verschil maakt met vorige jaren.

Tijdschriften daarentegen worden meer geleend dan bij het vorige onderzoek.

De uitleencijfers van dvd’s kennen een stijging t.o.v. 2004. De cijfers van muziekcd’s tonen een daling van ongeveer 30%.

Voor 37% van de gebruikers vormen cd’s en dvd’s een aanzienlijk deel van wat ze lenen.

Het gebruik van de online catalogus is fors toegenomen. De helft van de bezoekers kent en gebruikt de catalogus. Digitale media is ook  in de bibliotheek van belang.

Met percentages van meer dan 80% ligt de tevredenheid van de gebruikers over het aanbod en de dienstverlening heel hoog. Het tevredenheidspercentage wat betreft de openingsuren steeg van 74% in 2004 naar 86% in 2018.

We scoren met cijfers tot 97%, meer dan het Vlaamse gemiddelde voor de tevredenheid over het personeel.

Alhoewel de cijfers iets gedaald zijn tegenover 2004, is de tevredenheid over de parkeermogelijkheden en fietsenstallingen met 83% en 85% nog hoog.

Deze waardering van onze gebruikers is een stimulans om verder te werken aan een bibliotheek waar de Menenaar graag vertoeft.

 

Bibliotheek Menen dankt al zijn gebruikers!