De Matilda-box

Box

Stad Menen wil de basisscholen ondersteuning geven bij het opvangen van anderstalige kinderen. “Scholen in Menen hebben intussen al ruime expertise in het opvangen van deze anderstalige kinderen. Niettemin blijft het een hele uitdaging om die kinderen te betrekken bij het klasgebeuren en hen Nederlands aan te leren. Daarom lanceren we nu de Matilda-taalbox en zetten we het Taalpunt Nederlands in de bib in de kijker”, zegt schepen van Integratie Angelique Declercq.

 

Leerkrachten kunnen een Matilda-box uitlenen met de klaskaart en de box zes weken gebruiken  in de klas. Bibliotheek Menen beschikt over 3 boxen, bibliotheken Lauwe en Rekkem hebben elk één box ter beschikking. 

Kleuterschool

kleuter

De bib verzamelde een uitgebreide voorraad peuterboeken en prentenboeken voor kleuters.

De collectie prentenboeken staan thematisch opgesteld in onze rekken.

Daarnaast hebben we sprookjesboeken, voorleesverhalen en versjesbundels in onze collectie.

Ook de Kamishibai-prenten of de Voorleesvaliesjes zorgen voor wat variatie.

Jaarlijks nodigen we de kinderen van de 3de kleuterklas uit voor een verrassend bibliotheekbezoek.

Lagere school

Lager

Van eerste lezers tot jonge tieners … De bib heeft voor iedereen wat in huis!

Aangepast leesvoer, maar ook pakken weetjesboeken voor allerlei projecten of voor wat ontspanning tussendoor.

Jeugdboekenweetjesboeken, natuurboeken, kinderfilmsstrips … Aanbod genoeg!

Vergeet ook het Makkelijk Lezen Plein niet met aangepast materiaal voor wie het lezen als wat lastiger ervaart.

Daarnaast zetten we ook in op een groeiend aanbod Taalpunt (jeugd) waar je alle boeken en andere materialen vindt om Nederlands te leren en/of om lezen in het Nederlands te oefenen. Het Taalpunt Jeugd is er niet alleen voor kinderen en jongeren tot 15 jaar die anderstalig zijn of die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor volwassenen die kinderen begeleiden en ondersteunen in hun taalontwikkeling.

De Jeugdboekenmaand in maart is een must voor een bibliotheekbezoek. 

Eerste lezers tonen we heel graag waar ze boeken op hun leesniveau kunnen vinden.

Secundair onderwijs

Secundair

Van eerstejaars tot laatstejaars … De bib heeft voor elk van hen wat in huis.

Aangepast leesvoer, maar ook pakken informatieve boeken voor allerlei projecten en voordrachten of voor wat ontspanning tussendoor.

Boeken (ook in Frans, Engels, Duits,Spaans,...)informatieve boeken, krantenarchief via de catalogus, cd’s en films, strips… Aanbod genoeg.

Vergeet ook het Makkelijk Lezen Plein en Taalpunt niet, met aangepast materiaal voor wie het lezen als wat lastiger ervaart of het wat moeilijker heeft met de Nederlandse taal.