Instellingen

Boekendienst aan instellingen

Bibliotheek Menen stelt - in de mate van het mogelijke - materialen ter beschikking van bijvoorbeeld Woonzorgcentra. Het gaat hier o.m. over aangepaste leesmaterialen zoals grootletterboeken, werken met grote afbeeldingen etc. Vrijwilligers van de instellingen zorgen voor de dienstverlening aan de bewoners.

Instellingen en verenigingen kunnen eveneens een bibliotheekpas op naam van de vereniging / instelling ontvangen (met vermelding van een contactpersoon) om alle andere materialen te kunnen ontlenen.

Deze kaart wordt gelijkgeschakeld met een kaart voor een volwassene. Consequenties: jaarlijks lidgeld van 5 euro, leengeld voor huur cd’s en dvd’s, maximum 15 materialen.

Geïnteresseerd in dit aanbod?

Neem contact op via bibliotheek@menen.be of T 056 51 58 70.