Livre
Néerlandais

Voorbijganger

Leonard Nolens (auteur)
Titre
Voorbijganger
Auteur
Leonard Nolens
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Querido, 1999
71 p.
ISBN
90-214-7734-3

Commentaires

Onbegonnen werk

Leonard Nolens

Voorbijganger

Querido, Amsterdam, 71 p., 650 frank.

Nolens is Nolens. Altijd dezelfde, maar wat wil je van een dichter veroordeeld tot het romantisch-absolutisme. Als een Sisyfus is hij gefixeerd op slechts één doel: het leven zo compleet mogelijk aanwezig te maken in zijn werk, zijn dagboeken en zijn gedichten. Er is niet zo'n groot verschil tussen gemoeds- en syntactische bewegingen, tussen woordkeus en gedachtegoed, noteerde Nolens in zijn vorig jaar verschenen dagboek. Beide behelzen elkaar. Gedichten zijn waarschijnlijk de meest geconcentreerde vorm, met de grootste verdichting, een zuiverder, geloogder woordkeus en gedachtegoed. Maar Sisyfus indachtig zijn ze daarom ook het risicovolst, het snelst tot mislukken gedoemd. Voor een romantisch-absolutist is poëzie, alle kunst, het hele leven eigenlijk, onbegonnen werk.

Maar dan lees je in Nolens' nieuwste dichtbundel, Voorbijganger, deze verbijsterende zin: "Het onbegonnen werk is af." Een z…Lire la suite

De ziekte van mij

Ik geloof dat in weinig Nederlandstalige poëzie het woord ,,ik'' zo frequent verschijnt - en zo letterlijk verwijst naar de auteur - als in het werk van dichter en dagboekschrijver Leonard Nolens. Met opzet noem ik Nolens meteen in beide hoedanigheden, want de dwarsverbanden liggen voor het rapen tussen zijn poëzie en de dagboeknotities die hij zo'n jaar of tien begon te publiceren. Intussen verschenen daarvan vier delen, waarvan het meest recente, Een lastig portret , vorig jaar uitkwam. In een Een lastig portret is het slot van de laatste aantekening, die gedateerd is op 17 december 1996, een poëticaal statement over zijn eigen werk. Nolens' dichterlijk streven is, zo lezen we, ,,de lezer te laten geloven in de tekst als een manier van leven. En daar is het jou tenslotte om te doen. De rest is literatuur. [...] je zoals de meeste veelbelovende dichters van tegenwoordig de lezer blijven inpeperen dat tekst tekst is; dat gedichten uiteindelijk uitsluitend van woorden zijn ge…Lire la suite

Vijf miljard ik

Lastige portretten in 'Voorbijganger' van Leonard Nolens.

IN MEMORIAM HERMAN DE CONINCK

BOEKEN

Een mens moet maar niet te hoog oplopen met zijn vak, want in het eerste gedicht uit de cyclus Bres II noteert Leonard Nolens in
zijn nieuwe bundel Voorbijganger: 'Wij haten de poëzie van journalisten,/ Hun sensationele lyriek van onze verveling,/ Hun brio
van ons verdriet.' Gelukkig bestaat er nog een verschil tussen oorlogsverslaggeving en poëziekritiek - hoewel --, maar toch kijkt de dichter op een andere manier naar de wereld en luistert hij nauwkeurig om met die perceptie van de werkelijkheid aan de slag te gaan. Nolens is ook een verslaggever, maar dan één die met een onweerstaanbaar lyrische toets, muzikaal denkend, op het witte blad in gesprek gaat met zichzelf en de wereld. Het is zijn gesel en zijn zegen, want het is zijn noodzakelijke manier om zijn bestaan te rechtvaardigen. Lezen, schrijven en leven met elkaar verzoenen : Nolens slaagt er wonderwel in, maar het blijft een gevecht zonder compromissen. In zijn laat…Lire la suite

Niets is zo indrukwekkend als een nieuwe bundel van Leonard Nolens, en tegelijk is niets zo herkenbaar. Precies die hardnekkige consequentie waarmee de dichter al jarenlang aan zijn oeuvre arbeidt, vormt overigens ook de keerzijde ervan. Het lijkt erop alsof iedere nieuwe bundel niets anders vormt dan een zoveelste herhaling van reeds bekende thema's en eenzelfde retorische geweld. Een dergelijke denigrerende benadering -- die nochtans optreedt in de literaire kritiek bij iedere nieuwe dichtbundel van de dichter Nolens -- gaat evenwel grotendeels voorbij aan het belangwekkende van dit dichterschap.

Voorbijganger bevat inderdaad opnieuw een aantal imponerende verzen rond de aloude thematiek van Eros en Thanatos. Het middelste luik van de bundel brengt de figuur van Herman de Coninck in herinnering. De dichter Nolens bouwt een soort van gedenkmonument op voor een dichter en een mens, in wie hij grotendeels een alter ego van zichzelf herkent. Het is een procédé dat uitera…Lire la suite

À propos de Leonard Nolens

CC BY-SA 4.0 - Image by Herman Schartman

Leonard Nolens, né le 11 avril 1947 à Brée en Belgique, est un poète et diariste belge d'expression néerlandaise. Il est considéré comme l'un des plus importants poètes vivants de Flandre.

Romantique, il écrit souvent sur l'amour et la façon de s'évader de l'identité.

Biographie

Leonard Nolens vit et travaille à Anvers. Il a débuté avec le recueil Orpheushanden.

Il est lauréat du prix Constantijn Huygens en 1997 et du prix des lettres néerlandaises en 2012.

Son fils cadet, David (nl), est aussi écrivain.

Bibliographie

Poésie