Book
Dutch

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Roger Burggraeve (editor)

De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven

Beschouwingen over de 'verruwing' in de huidige maatschappij, uitmondend in een pleidooi voor een ethiek van actieve geweldloosheid.
Subject
Sociale ethiek
Title
De verruwing voorbij : over de kwetsbaarheid van alle leven / red. Roger Burggraeve ... [et al.]
Editor
Roger Burggraeve
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2004
354 p.
ISBN
90-5826-288-X

Reviews

Het lijkt wel alsof onze samenleving vandaag getroffen wordt door een sterke golf van geweld. Niet alleen door het grote geweld zoals oorlog, genocide, kindsoldaten, terrorisme, vrouwenhandel en criminaliteit, maar ook door het kleine geweld in het dagdagelijks leven, zoals uitingen van achteloosheid, intimidatie, ruwheid en grofheid. Soms gaat het zelfs om vormen van bijna-niet-geweld in het gezin, de school, op straat, in trein, tram en bus, in het verkeer enz. In deze bundel, een cahier uit de reeks vredestheologie van Pax Christi/Vlaanderen, gaan enkele eminente auteurs op zoek naar de oorzaken van de huidige verruwing en naar wat er kan gedaan worden om wegen te vinden om die problematiek te overstijgen.

Roger Burggraeve en Didier Pollefeyt proberen de verruwing te verklaren vanuit concrete feiten. Het gevaar van een vicieuze cirkel is groot, geweld roept geweld op. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is belangrijk, zowel door het erkennen van het berokkende kwaad als …Read more
In deze bundel geven elf theologen en ethici vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de 'verruwing' van de samenleving. De eerste, tevens grootste bijdrage bevat voorbeelden hiervan in stad, gezin, school, beroepsleven, sport en verkeer, alsmede mogelijke verklaringen, waaronder individualisering, prestatiegerichte technocratie en veranderingen in het gezin. Dan volgen verhandelingen over geweld tegen vrouwen en globalisering en enkele ethische beschouwingen, onder meer over 'Gij zult niet doden' en Albert Schweitzer. Het boek besluit met een pleidooi voor actieve geweldloosheid, zoals 'gepredikt' door de Oostenrijkse vredesactiviste Hildegard Goss-Mayr. De oproep tot een ethiek van verantwoordelijkheid voor al wat leeft, is natuurlijk niet nieuw, maar sluit wel aan bij de actuele discussie over normen en waarden. Sommige bijdragen zijn weliswaar interessant, maar nogal moeilijk. Vooral bedoeld voor vredeswerkers, pastors, vormingswerkers en anderen die zich willen inzetten voo…Read more