Book
Dutch

De zinnelijke Middeleeuwen

De zinnelijke Middeleeuwen

In series:
Aan de hand van schriftelijke bronnen en verwijzingen naar afbeeldingen uit de Middeleeuwen wordt een beeld gegeven van de smaak en de levenskunst van de middeleeuwse mens.
Subject
Middeleeuwen
Title
De zinnelijke Middeleeuwen
Author
Raymond Van Uytven
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 1998
232 p. : ill.
ISBN
90-6152-696-5

Reviews

Aan de hand van een groot aantal aanhalingen uit schriftelijke bronnen en verwijzingen naar afbeeldingen uit de Middeleeuwen wordt een beeld gegeven van de zintuigelijke beleving van de wereld door de middeleeuwse mens. De nadruk ligt daarbij op de smaak (aan de hand van beschrijvingen van wat mensen aten en dronken en wat zij als goedsmakend beschouwden) en het zien. In het laatste geval gaat het vooral om zaken als de symboliek van kleuren, de standaarden voor wat men een mooie vrouw vond en veranderingen in de mode. De reukzin komt aan de orde door een beschrijving van wat men lekker vond ruiken en wat men als stinkend ervoer; het gehoor door een beschrijving van de muziek. De tekst is toegankelijk. Van Uytven is historicus en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leuven. Hij heeft een groot aantal publicaties over m.n. de sociaal-economische geschiedenis van Brabant op zijn naam staan. Met afbeeldingen in kleur en zwart-wit en een beknopte bibliografie. Het blauwe omsla…Read more