Magazine article
Dutch

Mecenaat in de monumentenzorg : een (her)nieuw(d) gegeven

Patrick Vissers (author)

Mecenaat in de monumentenzorg : een (her)nieuw(d) gegeven

In magazine
M&L, Jrg. 12 (1993) nr. 6, p. 41-53
Title
Mecenaat in de monumentenzorg : een (her)nieuw(d) gegeven
Author
Patrick Vissers
Language
Dutch