Book
Dutch

Leeg kwartier Rub'Al-Khali : inventie over het spel

Michael Roes (author)

Leeg kwartier Rub'Al-Khali : inventie over het spel

Reisverslag uit de jaren '90 van de 19e eeuw en een uit de jaren '90 van de 20e eeuw over cultureel onderzoek in Jemen.
Title
Leeg kwartier Rub'Al-Khali : inventie over het spel
Author
Michael Roes
Language
Dutch
Original title
Leeres Viertel : Rub' Al-Khali
Publisher
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2001
746 p. : ill.
ISBN
90-295-3574-1

Reviews

Een jonge Duitse antropoloog onderneemt een studiereis naar Rub' Al-Khali, Arabisch voor leeg kwartier. Naast de andere leden van de expeditie wordt hij vergezeld door het verslag van een soortgelijke onderneming op het einde van de 18e eeuw. Gedateerde dagboekfragmenten leiden hem en de lezer stap voor stap binnen in een verhaal dat zich afspeelt op verschillende plaatsen in Europa, Azië en Noord-Afrika. Chroniqueur van dit reisverhaal is Alois Schnittke en al vlug wordt duidelijk hoe moeilijk deze tocht verliep. Zes maanden hebben de expeditieleden nodig om van Weimar via Damascus, Jeruzalem en de Sinaï-woestijn in Caïro te komen. Daar moeten ze eerst in quarantaine en missen ze de karavaan om door te reizen naar het zuiden. Schnittke krijgt daardoor de gelegenheid uitgebreid te berichten over het leven, de rechtsgang en de volksspelen in Caïro. Die volksspelen zullen trouwens herhaaldelijk een plaats krijgen in zijn verslag, net als muziekinstrumenten, rookgerief of andere alle…Read more
Dit omvangrijke boek vertelt van een reis door het Midden-Oosten op weg naar Jemen ('Het leeg kwartier'). Een Duitse antropoloog onderneemt deze om verschillende kinderspelen uit dat gebied te verzamelen. In een aanhangsel worden ze met hun Arabische namen opgesomd met verwijzingen naar waar ze in het boek ter sprake komen. Hij leest onderweg een oude kroniek over een ongunstig afgelopen expeditie in het Oosten. Deze laatste is voor een goed deel samengesteld uit achttiende- en negentiende-eeuwse reisverslagen, waarvan die van J.L. Urckhardt, Charles M. Doughty, T.E. Lawrence (of Arabia!) wellicht de bekendste zijn en ook in een nawoord worden opgenoemd. Het zijn steeds korte hoofdstukjes waarbij in de loop van het verhaal erg veel aan de orde komt, behalve over kinderspelen ook over cultuur, omgangsvormen, geloof en bijgeloof (het boze oog, de djinn), geschiedenis (de slavernij), muziek, badhuis. Misschien was toch ook een overzicht van Arabische termen wel nuttig geweest. Een heel s…Read more

About Michael Roes

CC BY-SA 3.0 - Image by

Michael Roes (born 7 August 1960 in Rhede, North Rhine-Westphalia) is a German writer and filmmaker.

Roes was born in Rhede and grew up in Bocholt, North Rhine-Westphalia.

Education and academic career

He was a student of Philosophy, Anthropology and Psychology at the Free University of Berlin. He holds a Diploma in Psychology (1985) and a PhD in Philosophy (1991).

His anthropological field research was conducted in Israel and the Palestinian territories (1987,1991), Yemen (1993–1994), the United States (Native Americans in the State of New York 1996-1997; The Social Construction of Race at the Mississippi1999) and Mali (1999).

He has been a lecturer at universities in Berlin, Konstanz, Budapest and Bern. Roes was a fellow at the Institute for Advanced Studies in Budapest (1994–1995).

Roes was the guest professor at the Central European University, Budapest (2004; 200…Read more on Wikipedia