Book
Dutch

Tussen Schelde en Wolchow : Vlaanderen en het Oostfront

Frank Seberechts (author)

Tussen Schelde en Wolchow : Vlaanderen en het Oostfront

Reviews

De auteur stelt dat hij met dit werk geen baanbrekend onderzoekswerk heeft verricht, en dat het evenmin zijn bedoeling was om de Belgische politieke geschiedenis te herkauwen. Wel wil hij een duidelijker beeld ophangen van de Oostfrontstrijders aan de hand van interviews, brieven, dagboeken en diverse persoonlijke documenten. Want zoals destijds reeds bleek uit de programma's van Maurice de Wilde, kan men niet algemeen spreken over 'de' Oostfrontstrijder, en waren er nagenoeg evenveel motieven als er Oostfronters waren. Uitgangspunt van deze studie is dan ook de differentiatie van motivatie, sociale en politieke achtergrond, karakter en inzet, die de leefwereld vormden van de Oostfrontstrijders. Aandacht wordt ook besteed aan de inzet van Vlaamse Oostfronters tegen partizanen, de krijgsgevangenschap, vooral voor wie in de Sovjet-Unie werd vastgehouden, en de naoorlogse evolutie van repressie naar emigratie of terugkeer in de Belgische maatschappij.

Tussen Schelde en WolchowRead more