De Matilda -box

 Stad Menen wil de basisscholen ondersteuning geven bij het opvangen van anderstalige kinderen. “Scholen in Menen hebben intussen al ruime expertise in het opvangen van deze anderstalige kinderen. Niettemin blijft het een hele uitdaging om die kinderen te betrekken bij het klasgebeuren en hen Nederlands aan te leren. Daarom lanceren we nu de Matilda-taalbox en zetten we het Taalpunt Nederlands in de bib in de kijker”, zegt schepen van Integratie Angelique Declercq.

Leerkrachten kunnen een Matilda-box uitlenen met de klaskaart en de box zes weken gebruiken  in de klas. Bibliotheek Menen beschikt over 3 boxen, bibliotheken Lauwe en Rekkem hebben elk één box ter beschikking.