Boek
Nederlands

In opstand! : de geuzen in de Lage Landen, 1565-1578

Pieter Serrien (auteur)

In opstand! : de geuzen in de Lage Landen, 1565-1578

Geschiedenis van de geuzenopstand en de aanloop naar en eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. Met zwart-wit illustraties.
Titel
In opstand! : de geuzen in de Lage Landen, 1565-1578
Auteur
Pieter Serrien 1985-
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Horizon, 2022
622 p. : ill.
ISBN
9789464103182 (hardback)

Besprekingen

Een boek over de geuzenopstand en de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog. Aan de hand van originele bronnen beschrijft het boek de opstand tegen de katholieke onderdrukking, het bewind van de Spaanse vorst Filips II en zijn conservatieve regering in Brussel. Die geuzenopstand mondde uit in religieuze polarisatie, een burgeroorlog en een woelige strijd tegen het machtige Spanje. Helder en vanuit algemeen perspectief geschreven. Voor een brede tot geoefende lezersgroep met verregaande interesse in het onderwerp. Met kaarten en illustraties in zwart-wit. Pieter Serrien (1985) is een Belgische historicus. Hij is betrokken bij herdenkingsprojecten, historische onderzoeken, evenementen en producties. Hij schreef acht boeken waarin persoonlijke getuigenissen van soldaten en burgers tijdens de twee wereldoorlogen centraal staan.

Over Pieter Serrien

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door PieterSerrien

Pieter Serrien (Kontich, 1985) is een Vlaamse historicus en auteur van boeken waarin onder meer persoonlijke getuigenissen van soldaten en burgers tijdens de twee wereldoorlogen en in de 16e eeuw in de Nederlanden centraal staan.

Biografie

Serrien werd geboren in 1985 in Antwerpen en groeide op in Kontich(-Kazerne). In 2003 startte hij met de opleiding Geschiedenis aan de KU Leuven, waar hij zich specialiseerde in mondelinge geschiedenis, egodocumenten en het dagelijkse leven in conflictgebieden. Zijn licentiaatsthesis bestudeerde het leven met bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na zijn studies begon Serrien les te geven op het Sint-Ritacollege te Kontich. In 2008 schreef hij zijn eerste boek in opdracht van de stad Mortsel: Tranen over Mortsel. Hierin werd het bombardement op Mortsel van 5 april 1943 beschreven.
In 2009 richtte hij samen met historicus Selm Wenselaers het onderzoeksbureau Geheugen…Lees verder op Wikipedia