Blad­muziek
Nederlands

Het nationale volkslied : de complete verzameling nationale hymnen van de wereld

Margreet Fogteloo (redacteur), Bert Wiskie (redacteur)

Het nationale volkslied : de complete verzameling nationale hymnen van de wereld

Margreet Fogteloo (redacteur), Bert Wiskie (redacteur)
Titel
Het nationale volkslied : de complete verzameling nationale hymnen van de wereld
Redacteur
Margreet Fogteloo Bert Wiskie
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Bruna, 2000
554 p. + cd + bladmuziek (64 p.)
ISBN
90-229-8503-2

Besprekingen

Het nationale volkslied" verscheen omdat "de belangstelling voor volksliederen in het algemeen [zo toeneemt] dat het tijd werd dat daarover een boek verscheen". Het resultaat is een "complete verzameling nationale hymnen van de wereld". In de inleiding wordt in eenvoudige woorden kort gewezen op de grote symbolische waarde van het nationale volkslied voor een land, worden vijf muzikale prototypen en verschillende thema's in de teksten vermeld, en wordt een overzicht gegeven van de vier historische golven volksliederen die alle voornamelijk ontstonden tijdens nationale crisissen. Daarna volgt de eigenlijke 'verzameling': een alfabetisch overzicht van de officiële hymnen per land, waarbij steeds -- in zoverre mogelijk -- de ontstaansgeschiedenis en (een deel van) de tekst in de oorspronkelijke taal en in Nederlandse vertaling is weergegeven. Vijfentwintig liederen zijn op cd opgenomen en in een aparte katern in klavierreductie uitgegeven (dus niet alle hymnen zijn voorzien van bladmuzi…Lees verder
Elke zichzelf respecterende natie in de wereld heeft een nationaal volkslied, al zijn er landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, die een volkswijs hebben waaraan een tekst ontbreekt. In deze kloeke uitgave zijn 197 nationale hymnen bijeengebracht en in alfabetische landenvolgorde geplaatst. Er bevindt zich overigens een vreemde eend in de bijt, want strikt genomen is het Friese volkslied geen nationale, maar een provinciale hymne. De twee samenstellers hebben hun best gedaan over elk volkslied enige achtergrondinformatie te verzamelen, zoals: wanneer is het geschreven, wie is de tekstschrijver en/of componist, welke rol heeft het in de loop van de geschiedenis van het land in kwestie gespeeld etc. Van de meeste volksliederen wordt niet de gehele tekst afgedrukt, sommige tellen meer dan honderd coupletten! Na de tekst in de oorspronkelijke taal volgt een vertaling. Bij het boek behoort een kleine uitgave met bladmuziek van de volksliederen van 23 landen, waaronder Australië, Dui…Lees verder