Boek
Nederlands
Literaire beschrijving van de gebeurtenissen en ontberingen aan boord van een van de eerste scheepsreizen in de 16de eeuw naar het huidige Indonesie͏̈ en de aankomst in die onbekende wereld.
Onderwerp
Oceaanreizen
Titel
A.D.
Auteur
Gustaaf Peek
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij BV, 2021
351 p.
ISBN
9789021428444 (hardback)

Besprekingen

Niemand is vrij

In A.D. vertelt Peek vertelt de verhalen van de naamlozen, en herschrijft daarmee de koloniale geschiedenis.

1597 was het jaar van de 'Eerste Schipvaart', waarin de Compagnie van Verre, voorloper van de VOC, vier koopvaardijschepen vanaf Texel via de kust van Brazilië, Kaap de Goede Hoop en Madagaskar naar de Oost stuurde. De bedoeling was om de Portugezen, die daar al handel dreven, te omzeilen, en beladen met specerijen en kostbaarheden terug te keren. Het was het begin van de Nederlandse koloniale geschiedenis zoals overgeleverd in de canon. De reis onder leiding van de gebroeders Van Houtman is vastgelegd in boeken en vereeuwigd in straatnamen, bruggen en monumenten. Onderweg stierf tweederde van de 249 opvarenden, maar de route naar rijkdom was gevonden.

In de vijfde roman van Gustaaf Peek blijven de ontdekkingsreizigers en koopmannen schimmen en vallen hun namen nergens. Peek vertelt juist de verhalen van de naamlozen, de mannen en een enkele vrouw, die 'voor de mast' verblijven, de jongens uit Hoorn of Amsterdam die aanmonsterden als matroos, om mee te varen op wat een …Lees verder

Dikke kans op ellende

Gustaaf Peek bedwelmt met zijn kloeke roman A.D., over het barre leven op een VOC-schip. Laura van der Haar en Martijn Manders vertellen het ongelooflijke verhaal van de Rooswijk, gezonken in 1740, in een mengeling van archeologie en fictie.

Nu er serieuze aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden ontstaat, zeehelden op hun sokkel wankelen en de term 'gouden eeuw' van de museumbordjes wordt gekrabd is het niet vreemd dat ook schrijvers hun pennen slijpen om de VOC-tijd eens onder handen te nemen. Natuurlijk, daar ís al veel over geschreven. De heroïsche kapiteins, het varen over de woelige baren, het dromen van exotische verre oorden; het heeft vooral een hele vracht aan avontuurlijke jeugdboeken opgeleverd. De scheepsjongens van Bontekoe (1924), van Johan Fabricius, is veruit het bekendst. Och, de olijke scheepsmaatjes Padde, Hajo en Rolf, die aanmonsteren op de Nieuw-Hoorn, 'de schuit van schipper Bontekoe, die naar Oostinje gaat! Je zou 'm es moeten zien. Tweehonderd koppen aan boord!'

Literaire romans zijn er echter niet veel over die tijd, laat staan romans die de duistere kanten ervan belichten. Gustaaf Peek (1975) brengt daar nu verandering in met het kloeke A.D., over een groot VOC-schi…Lees verder

BOEKENBAL Zeereis zonder eind

BOEKENBAL

*****

We schrijven 1597. De jonge Republiek der Nederlanden stuurt voor het eerst grote zeilschepen naar onbekende continenten. Lange tijd werd dat moment beschouwd als het startsein van wat men de Gouden Eeuw noemde: het hoogtepunt van de Nederlandse geschiedenis, waarin dappere avonturiers het ruime sop kozen, op weg naar ongekende rijkdommen. Inmiddels zijn historici in de hele westerse wereld druk bezig het eigen verleden te herzien. Het is niet de geur van specerijen en geboend hout, maar de stank van dood en rotting die je tegemoet walmt in ‘A.D.’, de nieuwe historische roman van Gustaaf Peek. Bloed, zweet, stront en zaad stromen rijkelijk over de bladzijden. Geen twijfel mogelijk: dit is de geschiedenis zoals we die ons niet graag herinneren, niet alleen wegens de onwelriekende geur, maar ook uit schaamte voor wat onze voorvaderen hebben gedaan. De expedities waren immers de eerste in een eeuwenlange reeks rooftochten, gekenmerkt door moord, machtswellust …Lees verder

Vijfde roman van de auteur (1975) van 'Godin, held' (2014), die dit boek opdraagt aan zijn Indonesische familie. De roman speelt zich af tijdens één van de eerste scheepsreizen vanuit de Nederlanden naar het huidige Indonesië, voorafgaand aan de oprichting van de VOC Amsterdam (1602). Een periode van felle concurrentie waarin de scheepsroutes nog moesten worden ontdekt. De auteur dompelt de lezer onder in de gebeurtenissen aan boord van het schip, tussen allerlei personages, mannen en vrouwen en laat hem getuige zijn van een tafereel vol geweld en ontbering. Lange, complexe zinnen met een minimum aan dialogen schetsen de rauwheid van het gewin en de prijs van het avontuur. Al in de eerste bladzijden wordt een rottende kies uitgesneden. Verder volgen scheurbuik, kielhalen, bevallingen en een bloederige jacht op walvissen. Wanneer het schip na een jaar aankomt in Indië, is een jongetje getuige van de wreedheid van de ‘roden’. Geen gemakkelijk leesbaar boek, dat is gesitueerd op een bre…Lees verder

Dromen van het paradijs, sterven aan scheurbuik

Gustaaf Peek maakt van de reis naar Indië een rauw spektakelstuk in glanzende zinnen, doordrenkt van bloed en zaad.

Eerste zin: 'Het kleinste mes aan boord, iemand wist nog dat het van de jonge Deen was geweest, Anders, die z'n lange haren soms in een vlecht droeg en zelfs op wacht z'n partijdig gevijlde dobbelstenen tevoorschijn trok, verdwijnt in de open mond, tranen van de pijn en het geforceerde gapen glanzen op de wangen van de kermende bottelier, tot de punt iets bereikt wat zo'n geweldige gil wakker steekt dat zelfs de maats in het galjoen van schrik naar de balken grijpen om niet met bevuild kruis door het gat in de blinde golven te verdwijnen.' Zo begint A.D., de vijfde roman van Gustaaf Peek (1975). Het wemelt van zulke lange, complexe zinnen, van soms een halve, hele pagina lang. Het geeft Peeks boek een volle, soms overvolle aanblik.

In die eerste regels wordt, bij wijze van opmaat, bij iemand een rotte kies verwijderd aan boord van een galjoen, eind zestiende eeuw. Zomaar een tafereeltje. Er volgen nog talloze losse scènes, met steeds nieuwe personages, allemaal op een…Lees verder

Over Gustaaf Peek

CC BY 4.0 - Foto van/door Vera de Kok

Gustaaf Peek (Haarlem, 1975) is een Nederlandse schrijver. Peek studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie richtte hij zich in eerste instantie op het schrijven van poëzie. Gedichten van zijn hand, evenals enkele korte verhalen, zijn onder meer verschenen in Lava, De Tweede Ronde, Tzum en Nymph. In de zomer van 2006 publiceerde uitgeverij Contact zijn debuutroman Armin. Deze titel verwijst naar het romanpersonage Armin Immendorff, een jonge SS'er die als verloskundige aangesteld is in een ziekenhuis van Lebensborn.

In 2008 verscheen zijn volgende roman Dover. In dit boek is de Chinese vluchteling Tony de hoofdfiguur van een drama dat zich begin deze eeuw ook werkelijk heeft afgespeeld, toen 58 illegale Chinezen per vrachtschip in Dover aankwamen maar gestikt bleken te zijn in een tomatencontainer. Peek maakte in 2009 een overstap naar uitgeverij Querido.

In september 2010 publiceerde Querido zijn derde roman …Lees verder op Wikipedia