Boek
Nederlands

Duurzamer dan graniet : over monumenten en Vlaamse beweging

Frank Seberechts (redacteur), Jan Art (auteur), Marnix Beyen (auteur)
* Interessante studie over de monumenten in de Vlaamse beweging, hoe ze tot stand zijn gekomen en welke symboliek ze uitdragen * Met teksten van o.m. Bruno De Wever, Tom Verschaffel, Frank Seberechts, Marnix Beyen, Jeffrey Tyssen en Jan Art * Het boek bij de tentoonstelling die vanaf juni loopt in Campo Santo (Sint-Amandsberg) Dit boek verschijnt n.a.v. de tentoonstelling die van 13 juni tot 18 ju
Extra onderwerp
Tentoonstellingscatalogi
Titel
Duurzamer dan graniet : over monumenten en Vlaamse beweging / onder red. van Frank Seberechts ; met bijdragen van Jan Art, Marnix Beyen, Bruno De Wever ... [et al.]
Redacteur
Frank Seberechts
Auteur
Jan Art Marnix Beyen 1971- Bruno De Wever 1960-
Taal
Nederlands
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2003
182 p. : ill.
Aantekening
Publicatie n.a.v. de tentoonstelling Monumenten en Vlaamse Beweging
ISBN
90-209-5293-5

Besprekingen

Het gedenken en eren van overleden dierbare en vooraanstaande personen kent in onze samenleving een lange traditie en de in dit interessante en van een prachtige lay-out voorziene werk wordt de lezer vertrouwd gemaakt met standbeelden, gedenkplaten, straatnaamborden en grafmonumenten die getuigen zijn van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de Vlaamse beweging. In een achttal overzichtelijk gestructureerde hoofdstukken gaan de auteurs dieper in op diverse aspecten van de relatie tussen monumenten en de Vlaamse beweging: de motieven die geleid hebben tot het gedenken van bepaalde figuren en gebeurtenissen, de wijze waarop dit gebeurde, de tegenkantingen waarmee de vereerders soms kregen af te reken en de evolutie in de perceptie van diegenen die werden geëerd. Zo wordt onderzocht op welke wijze wijzelf en onze voorouders omgingen met het verleden van België, van Vlaanderen en van de Vlaamse beweging en met de personen die hieraan gestalte hebben gegeven. Van Jacob van Maerl…Lees verder