Bijzondere doelgroepen

De bibliotheek beschikt over diverse reeksen voor bijzondere doelgroepen, meer in het bijzonder voor mensen die moeite hebben met lezen.

Hoe kan je deze terugvinden in de catalogus? Tik de titel van de reeks in het zoekveld van de catalogus. Dan krijg je alle titels te zien die aan die reeks hangen.

Aan wie het moeilijk heeft om binnen te stappen in de bibliotheek, om de weg te vinden in de collectie, om vragen te stellen, bieden we de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding. 

 

 

 

 

 

ONS AANBOD KINDEREN

Zoeklicht Dyslexie:

Steeds meer kinderen blijken dyslectisch te zijn. Speciaal voor hen is er de serie zoeklicht dyslexie. Leren lezen is voor dyslectici een moeizaam proces. Het lezen van deze boeken wordt makkelijker gemaakt door:

het speciaal voor dyslectici ontwikkelde lettertype

het eenvoudige taalgebruik

een leesplattegrond van de moeilijke woorden die in het verhaal voorkomen

uitvouwpagina’s die tijdens het lezen kunnen worden geraadpleegd

een luister-cd

korte, toegankelijke hoofdstukken

een overzichtelijke indeling en gebruik van licht getint papier

kleurenillustraties die het verhaal ondersteunen.

Daisyboeken

Daisyboeken zijn schijfjes met gesproken boeken, voor volwassenen en jeugd ter beschikking gesteld door de Luisterpuntbibliotheek . Ze zijn oorspronkelijk bedoeld voor personen met een visuele en fysieke leesbeperking, maar sinds een kleine 2 jaar mogen ze ook uitgeleend worden aan personen met dyslexie.

Daisyspelers zijn perfect afgestemd op de behoeften van blinden en slechtzienden: ze hebben grote, duidelijke knoppen en iedere knop heeft slechts een functie. De snelheid van voorlezen kan aangepast worden. Bladwijzers kunnen ingevoegd worden.

Daisyboeken kunnen ook via pc beluisterd worden met Windows Media Player of iTunes. Speciale sofware kan gratis bij Luisterpunt [050/40 60 10 – info@luisterpuntbibliotheek.be] aangevraagd worden. Ze zijn ook te beluisteren via een dvd-speler en mp3-speler (via computer moeten dan de mp3-bestanden overgezet worden), maar dit zonder de navigatiemogelijkheden (uit: Daisy en hulpmiddelen: gids voor West-Vlaamse bibliotheken).

Op 28 februari 2012 startte de campagne Ik haat lezen! ondersteund door Luisterpunt en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. “Ik haat lezen” en “Ik kan niet lezen” zijn uitspraken die steeds terugkomen bij kinderen met dyslexie. De campagne wordt ondersteund door de website ikhaatlezen.be, die bestaat uit drie grote luiken, een voor kinderen en jongeren, een voor ouders en een voor begeleiders. Je vindt er informatie over dyslexie en de Daisyboeken.

Troef-reeks

De Troef-reeks richt zich op lezers met een achterstand in de Nederlandse taal, zoals dove en anderstalige kinderen en jongeren.

Het leven van…

Deze serie voor kinderen vanaf 9 jaar speelt in op de interesse van een grote groep kinderen voor sociaal-emotionele onderwerpen. Op een eigentijdse, krachtige en toegankelijke manier vertellen de boeken over "het leven van..." kinderen van hun eigen leeftijd. 

Bikkels

De leesserie Bikkels is bestemd voor kinderen in leerjaar 2, 3 en 4. De boekjes voor leerjaar 2 en 3 worden op een bepaald AVI-niveau geschreven en behandelen per boek één leesmoeilijkheid. Terwijl ze het boek lezen, oefenen kinderen ongemerkt die leesmoeilijkheid. .

Samenleesboeken

Samenleesboeken zijn geschreven in 2 AVI-niveaus, bedoeld om met twee samen te lezen. Het kind met beginnende leeservaring leest het laagste niveau, het kind dat wat gevorderd is in het lezen of de ouder/leerkracht, leest het hoogste niveau. Samenleesboeken staan in de bibliotheek steeds opgesteld bij het laagste niveau.

Ik ben niet bom

Ik ben niet bom is speciaal voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie en leesachterstand. De inhoud en de vormgeving zijn afgestemd op deze doelgroep.

Kokkel

De Kokkels zijn speciaal geschreven voor kinderen die moeite hebben met lezen
Boeken uit de Kokkelreeks:

zijn spannend en met vaart geschreven

hebben een laag lees-technisch niveau, onder andere door woord- en zinslengte, in relatie tot de beoogde leeftijdsgroep.Daardoor zijn ze niet te kinderachtig

bevatten veel actie, dialogen en concreet taalgebruik. Er komen niet te veel personen in voor

bevatten aantrekkelijke illustraties bij elk hoofdstuk. De tekeningen maken nieuwsgierig en verduidelijken de tekst.

zijn rustig voor de ogen door de donderblauwe letters en illustraties gedrukt op licht getint papier. Dit geeft minder contrast dan zwart-op-wit. De regelafstand en –breedte, lettertype en vormgeving zijn afgestemd op de doelgroep.

maken weliswaar deel uit van een reeks, maar zijn los van elkaar te lezen en ogen als ‘gewone’ boeken

Makkelijk lezen plein

Voor wie?

Heb je dyslexie? Is Nederlands niet je moedertaal? Kan je je moeilijk concentreren? Heb je visuele beperking of autisme?

Dan helpt onze mascotte MAKKIE.

Wat vind je op het makkelijk lezen plein?

makkelijk leesbare boeken

luisterboeken en hoorspelen

daisy-luisterboeken

verfilmde jeugdboeken

Ook via onze app Anderslezen kan je lezen (voor tablet en smartphone).

 

ONS AANBOD JEUGD, BLINDEN en SLECHTZIENDEN, ANDERSTALIGEN

Reality Reeks

Een serie boeken voor jongeren vanaf 12 jaar. Ieder boek vertelt een spannend verhaal over onderwerpen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen, zoals discriminatie, incest en tienerzwangerschap. De Reality Reeks is bedoeld voor leerlingen uit het secundair onderwijs die niet graag of niet goed lezen. Dat kunnen leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs zijn, maar ook anderstalige nieuwkomers .
Bij elk deel hoort een lesbrief. Deze kunt u downloaden op www.lezenvooriedereen.be

Schaduwreeks

De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. De boeken gaan over de schaduwzijde van het alledaagse leven. Jongeren komen terecht in bijna onmogelijke situaties.                                                      
De Schaduw-reeks is geschreven door beroemde jeugdschrijvers
Hoe komen ze hier uit? En zetten ze door of haken ze af? Door het eenvoudige taalgebruik en de heldere vormgeving zijn ze toegankelijk, ook voor minder vaardige lezers. Ideaal voor jongens die je moeilijk aan het lezen krijgt.

Anderstaligen

Een collectie Franse en Engelse boeken voor anderstaligen, voor zowel  jeugd als volwassenen. Zij die Nederlands willen leren zijn soms geholpen met de beeldwoordenboeken die bij de informatieve prentenboeken staan opgesteld. 

Blinden en slechtzienden

In de jeugdcollectie bevinden zich 5 boeken voor deze doelgroep:

Rare snuiters van Jan Dewitte,uitgegeven door het Poëziecentrum. Een dierenprentenboek.
De gedichten zijn niet in braille, maar de met reliëf omlijnde illustraties en de schaduwen van de beesten zijn voelbaar. De soortnaam van de dieren is wel in blindenschrift en soms een zinnetje over wat er op de illustratie te zien is of iets uit het gedicht. Bijgevoegd een bijna twee uur durende cd voor mp3 en daisyspeler waarop de gedichten (Vlaams) worden voorgelezen, dierengeluiden nagebootst en de pagina’s minutieus beschreven

Een prettig ABC-boek met dieren: beelden zien en voelen. De letters van het alfabet worden in braille weergegeven.

 

ONS AANBOD VOOR MENSEN MET AUTISME (EN/OF WIE ER NOOD AAN HEEFT)

Vind je de eerste keer ergens binnenstappen ook moeilijk? Kan je wel wat hulp gebruiken maar durf je die niet te vragen? Vind je moeilijk de weg in de bibliotheek? Maak via het formulier op de website, telefonisch (056 51 58 70) of via mail (bibliotheek@menen.be) een afspraak.  Een bibliotheekmedewerker staat klaar om je persoonlijk te helpen.